بجنورد– به گزارش انتهاج به نقل از اداره ارتباطات و اطلاع رسانی راه وشهرسازی خراسان شمالی روزبه دادجو گفت: این جلسه با حضور اعضای کمیته تشکیل و پروژه بافت فرسوده حکیم شیروان به کمیسیون ماده ۵ احاله گردید. دادجو اظهار کرد :در جلسه کمیته فنی شهر شیروان ۲۰ پرونده مورد بررسی قرار گرفت. وی افزود: […]

بجنورد– به گزارش انتهاج به نقل از اداره ارتباطات و اطلاع رسانی راه وشهرسازی خراسان شمالی روزبه دادجو گفت: این جلسه با حضور اعضای کمیته تشکیل و پروژه بافت فرسوده حکیم شیروان به کمیسیون ماده ۵ احاله گردید.
دادجو اظهار کرد :در جلسه کمیته فنی شهر شیروان ۲۰ پرونده مورد بررسی قرار گرفت.
وی افزود: اهم موضوعاتی که در این جلسه مطرح شد شامل تغییر کاربری فضای سبز به مسکونی و تعدادی نیز در خصوص افزایش تراکم و سطح اشغال و تثبیت عرض گذر بود .
معاون شهرسازی و معماری راه و شهرسازی خراسان شمالی بیان کرد: در این جلسه تعداد ۶ پرونده نیز به کمیسیون ماده ۵ احاله گردید.