ساری – مدیرکل بهزیستی مازندران با اعلام وجود ۴۰۰ هزار نفر سالمند در این استان، مازندران را دومین استان سالمند کشور دانست .

به گزارش انتهاج، جمال باقری صبح پنجشنبه در همایش روز سالمند در ساری با گرامیداشت روز سالمند در استان با اظهاز نگرانی در رابطه با  سرعت بالای سوق جامعه به سمت جامعه سالمندی، گفت: آمارها نشان می دهد که میزان سالمندان روز به فزونی است.

جمالی با عنوان کردن درجه سالمندی استان مازندران به میزان ۱۲.۴ درصد  نسبت به میانگین کشوری که به میزان ۹.۶ درصد است، اظهار کرد: مازندران دومین استان سالمند کشور پس از گیلان است.

وی  با به شمار آوردن  ۶۰ تا ۷۰ سال سالمند جوان و تا ۸۰ سال سالمند کهنسال ادامه داد: سالمندان جهاندیدگان شهر و استان دارای جذابیت هستند و باید این جذابیت را به رخ بکشیم و از آن لذت بریم

مدیرکل بهزیستی مازندران  با اظهار اینکه انسان ها در دوره سالمندی و کهنسالی انتظار توجه دارند، به توجه به این قشر تاکید کرد.

وی با اظهار اینکه از فرصت سالمندی باید نهایت بهره گیری را داشته باشیم عنوان کرد: احترام و تکریم سالمندان و بزرگترها و خددمتگزاری به آنان باید در دستور کار قرار گیرد.