شاید بتوان این شعر نو سهراب را به مسائل اجتماعی حال هم تعمیم داد. منظور و مقصود شاعر از شعر “آب را گل نکنیم” این بوده که انسانها باید به فکر دیگر هم نوعان خود باشند و شرایطی را بوجود نیاورند که دیگران در استفاده از منابع موجود محروم بمانند. اما این روزها مشاهده می شود که برخی شهروندان بجنوردی “آب را گل کرده اند”.

رهاسازی پساب های حاصل از شست و شو در سطح کوچه و خیابان توسط برخی از شهروندان بجنوردی آسیب های فراوانی را به بار آورده که آسیب های بهداشتی در صدر آن قرار گرفته و در پی آن آسیبهای روانی، فرهنگی را هم بدنبال خواهد داشت.

تصور کنید هرروز صبح که از منزل خارج می شوید مجبور شوید از بین پسابهای حاصل از شست و شوی ظروف همسایه ها بگذرید و بوی متعفنی که از آن ساطع می شود را تحمل کنید، مطمئنا با چنین تجربه ای در ابتدای صبح، ناخودآگاه به فردی عصبی در محل کار و در برخورد با ارباب رجوع هایش تبدیل می شود.

اگر از زاویه فرهنگی به مسئله بنگریم متوجه خواهیم شد که این مسئله با تکرار و عدم جلوگیری نهادهای مربوطه مثل آب و فاضلاب و بهداشت، پتانسیل تبدیل شدن به یک روش فراگیر در بین اهالی آن منطقه را دارد. و در این صورت حتی شهروندانی که چاه فاضلاب هم دارند برای اینکه چاه هایشان دیرتر پر شود، اقدام به رهاسازی پساب خود به کوچه می کنند.

 

هدف رفع تکلیف است یا رفع مشکل مردم؟

در گفتگوی خبرنگار مهر با رئیس شبکه بهداشت بجنورد، که چند روز پیش منتشر شد می خوانیم که شبکه بهداشت بجنورد انگشت اتهام را به سمت آب و فاضلاب شهری گرفته و با این بیان که “ما در خصوص ساخت شبکه فاضلاب شهری نامه نگاری کرده ایم اما آب و فاضلاب برای این کار بودجه ندارد” ، به زعم خود تکلیف خود را انجام داده است، و دیگر مسئولیتی در این خصوص متوجه شبکه بهداشت نیست!

اما اگر ژرف تر به وظایف شبکه بهداشت بپردازیم، وظایف شبکه بهداشت مقابله با تهدیدات بهداشتی که گریبان گیر شهروندان است و فرهنگ سازی برای رفع آن را شامل می شود. البته در این مصاحبه در تذکری خطاب به مردم اعلام شده است در صورت رهاسازی پساب در سطح کوچه و خیابان به مراجع قضایی معرفی خواهند شد، اما به اینکه چه کسی وظیفه برخورد چکشی را با خاطیان دارد اشاره ای نشده و مبهم مانده است.

وخامت اوضاعی که در مناطق حاشیه شهر بجنورد مشاهده می شود و شهروندان را در معرض انواع بیماری های خطرناک قرار داده است، همت بالا و قاطع مسئولین آب و فاضلاب شهری برای ساخت شبکه فاضلاب و بهداشت و علوم پزشکی برای فرهنگ سازی و برخوردهای قضایی را می طلبد.

  • نویسنده : بهزاد مرادپور