روستای چنارمحمودی |
جزئیات شیوع ویروس HIV در روستای چنارمحمودی 13 مهر 1398
وزیر بهداشت:

جزئیات شیوع ویروس HIV در روستای چنارمحمودی

وزیر بهداشت گفت: در روستای چنارمحمودی از مدت ها قبل و از ۴۰ روز قبل، گزارشاتی از موارد آلودگی با ویروس HIV داشتیم.