پایگاه خبری انتهاج از ۲۶ فروردین ۱۳۹۸ فعالیت رسمی خود را به صاحب امتیازی و مدیر مسئولی بهزاد مرادپور از فعالین رسانه ای خراسان شمالی آغاز کرده و روی شبکه اینترنت قرار گرفت.

مجوز انتشار این پایگاه خبری به شماره ثبت ۸۵۰۵۹ در تاریخ ۲۶ فروردین ۱۳۹۸ از وزارت ارشاد صادر گردید.

پایگاه خبری انتهاج فعالیت خود را به دو زبان فارسی و انگلیسی آغاز کرد. و در هر استان کشور دارای نماینده خبری است.

پایگاه خبری انتهاج | اخبار روز و جدیدترین خبرهای ایران | پایگاه خبری انتهاج | آخرین اخبار روز ،سیاسی، اقتصادی، فرهنگی ایران و جهان