دکتر عیسی توحیدی |
انجام خدمات فیزیوتراپی رایگان ویژه بیماران خاص 10 مهر 1398
معاون درمان دانشکده علوم پزشکی اسفراین:

انجام خدمات فیزیوتراپی رایگان ویژه بیماران خاص

معاون درمان دانشکده علوم پزشکی اسفراین از انجام خدمات فیزیوتراپی رایگان ویژه بیماران خاص خبر داد.