شهرکرد – یک منبع آگاه در وزارت بهداشت پرونده برخی افراد آلوده به بیماری ایدز در روستای چنارمحمود شهرستان لردگان به دلیل برخی روابط را قدیمی عنوان کرد و گفت : تحت کنترل و درمان هستند.

به گزارش انتهاج، یک منبع آگاه در وزارت بهداشت آلوده شدن ۳۰۰ نفر را کذب دانست و افزود: بدون تردید این موارد زیر ۵۰ نفر است و دلیل آن نیز برخی روابط در گذشته در این منطقه بوده است که پرونده آنها در مراکز درمانی و امنیتی موجود است.

این منبع آگاه، با ارائه ادله مبنی بر اینکه بیماری ایدز به وسیله سرنگ آلوده در مدت زمانی مثل سه ماه یا چهارماه قابل تشخیص نیست و اساسا مراکز درمانی طی این مدت اساسا غربالگری قند یا واکسن نداشته اند، آلوده شدن به دلیل تست قند خون یا حجامت را از نظر هر پزشکی منتفی اعلام کرد.

این مقام وزارت بهداشت با اشاره به اینکه وزارت بهداشت قطعا انتشار اخبار بی اساس و اعلام اعداد بی منبعی مثل آلوده شدن ۳۰۰ نفر به ایدز را از بعد حقوقی پیگیری خواهد کرد، افزود: بازداشت بهیار با این معنا که در اخبار آمده است هم درست نیست و فرد مذکور به دلیل برخی شایعات در روستا خود خواسته به پلیس مراجعه و درخواست کنترل اوضاع را داشته است.