انتشار فراخوان شرکت در اولین همایش ملی مریوان شناسی ۱۶ مهر ۱۳۹۸

انتشار فراخوان شرکت در اولین همایش ملی مریوان شناسی

سنندج - فرخوان حضور و شرکت در اولین همایش ملی مریوان شناسی که آبان ماه سال جاری برگزار می شود، منتشر شد.

كردستان Archives |
چیزی یافت نشد !