به گزارش انتهاج به نقل از روابط عمومی، پتروشیمی خراسان در سال ۹۷ با دستيابي به تولید بيش از ۶۲۱ هزار تن محصول اوره توانست رکورد تولید را جابجا کند و سندی دیگر بر افتخارات خود و صنعت پتروشیمی کشور بیفزاید. این مقدار تولید قريب به ۱۴ هزار تن بیشتر از سال ۹۶ و تمام […]

به گزارش انتهاج به نقل از روابط عمومی، پتروشیمی خراسان در سال ۹۷ با دستيابي به تولید بيش از ۶۲۱ هزار تن محصول اوره توانست رکورد تولید را جابجا کند و سندی دیگر بر افتخارات خود و صنعت پتروشیمی کشور بیفزاید.

این مقدار تولید قريب به ۱۴ هزار تن بیشتر از سال ۹۶ و تمام سال های پیش از آن بوده است.

بهزاد محمدی معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران طی نامه ای دستیابی به این افتخار بزرگ را به مهندس حسین شفیعی مدیرعامل و كليه کارکنان پتروشیمی خراسان تبریک گفت.

محمدی دستیابی به این افتخار شگرف را نتیجه مدیریت جهادی و تلاش تمام همکاران این شرکت دانست.

شایان ذکر است دی ماه سال گذشته مدیرعامل پتروشیمی خراسان طی مصاحبه رادیویی با بخش صدای شبکه اترک دستیابی به این رکورد را پیش بینی کرده بود

تربیت دانشجویان برای آینده نظام با تفکر بسیجی
مطالعه