یزد - رئیس هیئت مدیره مجمع خیران مدرسه ساز استان یزد گفت: در حال حاضر ۱۰ هزار کلاس درس در استان یزد نیازمند تخریب و بازسازی است.

یزد ـ رئیس هیئت مدیره مجمع خیران مدرسه ساز استان یزد گفت: در حال حاضر ۱۰ هزار کلاس درس در استان یزد نیازمند تخریب و بازسازی است.

به گزارش انتهاج امیرحسین رادمنش  با اشاره به اینکه ۳۰ درصد مدارس یزد شامل ۱۰ هزار کلاس درس نیازمند تخریب و بازسازی است، اظهار داشت: بسیاری از مدارس استان فرسوده هستند و امکان تحصیل دانش آموزان در آنها وجود ندارد.

وی با بیان اینکه تخریب و بازسازی این تعداد کلاس درس در توان دولت و وزارت آموزش و پرورش نیست، بیان کرد: خیران در این زمینه ورود کنند و در کنار احداث مدارس جدید، در امر تخریب و بازسازی مدارس فرسوده نیز مشارکت کنند.

رادمنش با اشاره به اینکه یزد در زمینه مشارکت خیران از استانهای برجسته کشور است، افزود: در حال حاضر ماهانه ۲.۵ مدرسه خیرساز در استان یزد احداث می شود.

رئیس هیئت مدیره مجمع خیران استان یزد یادآور شد: خیران استان طی سه سال گذشته ۱۵۰ میلیون تومان برای امر مدرسه سازی مشارکت کردند اما همچنان با کمبود مدرسه مواجه هستیم.

رادمنش تصریح کرد: علت کمبود مدرسه در استان یزد را وجود تعداد زیادی مدرسه تخریبی و خشت گلی، مهاجرت بی رویه به استان و … است به نحوی که امسال ۴۰ مدرسه استان دوباره دو شیفته شد.

افزایش حقوق دانشجویان دانشگاه فرهنگیان به 1.5 میلیون
مطالعه