اسفراین – به گزارش انتهاج به نقل از کانال پایگاه خبری نسیم امروز ،طی ماموریتهایی که نیروی انتظامی، محیط زیست و منابع طبیعی با همکاری جوامع محلی منطقه آلبلاغ شهرستان اسفراین انجام داده اند، محل معدن مکشوفه آلبلاغ از هجوم سودجویانی که بصورت غیر قانونی در حال برداشت و فروش سنگ های معدنی سرب و […]

اسفراین – به گزارش انتهاج به نقل از کانال پایگاه خبری نسیم امروز ،طی ماموریتهایی که نیروی انتظامی، محیط زیست و منابع طبیعی با همکاری جوامع محلی منطقه آلبلاغ شهرستان اسفراین انجام داده اند، محل معدن مکشوفه آلبلاغ از هجوم سودجویانی که بصورت غیر قانونی در حال برداشت و فروش سنگ های معدنی سرب و روی بودند پاکسازی شده و هم اکنون در امنیت کامل بسر می برد.

در حال حاضر شاهد حضور مستمر مامورین اجرایی محیط زیست و قرق بانان منابع طبیعی در منطقه ای که معدن در آنجا واقع شده هستیم و اگر افرادی بخواهند جهت بهره برداری غیر قانونی به محل مراجعه کنند، بازداشت و به مراجع قضایی معرفی می شوند.

خبرنگار ما در گفتگو با مردم ساکن در روستاهای پایین دست کوهستان آلبلاغ متوجه وجود شایعاتی شد که توسط سودجویان منتشر شده است، مبنی بر اینکه در صورت خروج دامداران و عشایر در ماه آینده از منطقه ای که معدن در آن واقع شده، مجددا میتوانند به معدن مراجعه و نسبت به برداشت و فروش غیر قانونی سنگهای معدنی اقدام کنند. و از آن جایی که در حال حاضر هیچ ایست و بازرسی در مبادی خروجی معدن وجود ندارد، این نگرانی وجود دارد که در ماه های آینده دوباره مردم به معدن هجوم آورده و در پی آن درگیری محیط بانان و مردم دور از انتظار نباشد.

به نظر میرسد شرایط حاکم بر منطقه آلبلاغ نظارت و کنترل مستمر نهادهای نظارتی را در روستاهای پایین دست معدن و دارندگان وسایط نقلیه باری میطلبد تا این تحریکها و شایعاتی که توسط سودجویان در حال انتشار است خنثی شود. به بیان دیگر هرچه زمینه فعالیت سودجویان و دلالان نا امن تر شود، می توان گفت به همان میزان امنیت معدن آلبلاغ بیشتر خواهد شد و احتمال درگیری مامورین اجرایی محیط زیست با مردم به صفر میرسد.

در حال حاضر تنها محیط بانان و قرق بانان در معدن آلبلاغ حضور داشته و در حال کنترل و پایش منطقه هستند.